Eestis elab täna enam kui 200 000 inimest, kellel on raskusi endale igapäevase toidu tagamisega. Neist ligi 63 000 lapsed, kes elavad kas absoluutses vaesuses (45 000 last) või vaesusriskis. Samal ajal jääb iganädalaselt kauplustes, tootmisettevõtetes ja hulgiladudes üle kvaliteetset toitu, mida ei jõuta ära müüa.

Toidupank on loodud just selleks, et need kaks asja kokku viia – kaubandusest ja tootmisest võetakse vastu peagi realiseerimistähtaja ületavad tooted, komplekteeritakse need vabatahtlike abiga toidu-kastidesse ja jagatakse seejärel sotsiaalametitest saadud nimekirjade alusel laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.

Toidupanga tegevus aitab kaasa  raiskamise vähenemisele ühis-konnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid reaalselt vajatakse. Lühidalt öeldes viib Toidupank toidu sealt, kus on ülejääk, sinna, kus on sellest puudus.

Toidupanga töö toetub vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel.

Tegevused vabatahtlikule:

  • transportimine ja kandmine;
  • sorteerimine ja pakkimine;
  • komplekteerimine;
  • toidupakkide väljastamine;
  • kaasa löömine teavitus- ja toidukogumise kampaaniates.

Kuidas kontakteeruda.

Vabatahtlikul tuleb enda abistamise soovist märku andmiseks alla laadida ning täita kirjalik vormikohane koostööleppe registreerimisvorm ning saata see e-posti teel info@toidupank.ee
http://www.toidupank.ee/parnu-toidupank-3/