Tähtsaim kõigest on hoolt kanda selle eest, et keegi ei oleks vananemisteekonnal üksi, et alati oleks lähedal käsi, millest võib kinni hoida, silmavaade, mis ütleb: "olen koos Sinuga".

Hoolekoda Fööniks ja Villa Mare Pansionaat on loodud puuetega-, erivajadustega- või eakatele inimestele, kes on jäänud oma eluteele üksi, või kelle perel ei ole iseseisvalt võimalik pakkuda oma lähedasele igapäevaselt vajalikku hoolitsust ning sobivaid elamistingimusi.

Tegevused vabatahtlikule:

  • suhtlemine elanikega;
  • elanike mälestuste kogumine;
  • käeliste tegevuste koos tegemine;
  • olla toeks ja nn. käehoidjaks.

Eeldused vabatahtlikule:

  • huvi ümbritseva vastu;
  • abivajaja ja probleemide märkamise oskus;
  • valmidus ise käed külge lüüa.
  • igaüks võib olla vabatahtlik olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest.
Vabatahtlikuks sobivad igas vanuses inimesed kelle on suur süda, lahkus silmades ja südames.

Kuidas kontakteeruda.

Vabatahtlikuna tuleks küllatulek enne kokku leppida telefonil 44 26 900 või info@fooniks.ee 
Eelnevalt kindlasti toimub vestlus.
Supeluse 22, Pärnu 80010   Tel: 44 26 900  555 82 024 (24h) info@fooniks.ee
www.fooniks.ee