Vabatahtliku tegevuse hea tava

ENNE VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST.

    1. Teadvustan endale oma ootused:

 •     otsin infot ja loen vabatahtliku tegevuse kohta;
 •     mõtlen läbi, miks ma soovin vabatahtlikuna tegutseda ja mida tahan teha;
 •     mõtlen läbi, kuidas vabatahtlik tegevus sobib minu elukorraldusega;
 •     mõtlen läbi, millistes tingimustes soovin tegutseda ja mida ootan, et vabatahtlik tegevus mulle pakub.

    2. Kaalun oma oskusi ja võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks:

 •     mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja kogemuste juures mulle jõukohane ja samas arenguvõimalusi pakkuv;
 •     teen plaani: kus, millal ja kui palju aega saan vabatahtlikule tegevusele pühendada;
 •     arutan oma plaane lähedastega.

    3. Kasutan erinevaid võimalusi endale sobiva vabatahtliku tegevuse leidmiseks:

 •     otsin vabatahtliku tegevuse kuulutusi erinevatest portaalidest;
 •     küsin soovitusi tuttavatelt.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMISE AJAL.

1. Täidan endale võetud ülesandeid hoolikalt ja võimetekohaselt:

 •     ei hiline ega jäta tööd pooleli;
 •     keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu või teiste elu ja tervist või kui juhised on vastuolus seadustega;
 •     osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist vabatahtlikuna;

    2. Arvestan meeskonna teiste liikmetega:

 •     tutvun vabaühenduse väärtuste, tavade ja reeglitega ning pean neist lugu;
 •     kuulan teiste vabatahtlike kogemusi ning jagan enda omi.

    3. Informeerin vabaühenduse esindajat minu tegevust puudutavatest olulistest asjadest:

 •     informeerin vabaühendust oma soovidest ja võimalustest;
 •     räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd;
 •     teen ettepanekuid vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks;
 •     informeerin koheselt takistustest ja vabatahtlikuna tegutsemise lõpetamise kavatsustest.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST LÕPETADES.

1. Annan teabe oma töö kohta edasi vabaühenduse esindajale ja/või teistele vabatahtlikele:

 •     annan teada, kui kaugele töö võrreldes kavandatuga jõudis;
 •     esitan soovitused, kuidas edaspidi saab tööd paremini korraldada.

    2. Jagan vabaühenduse ja teiste vabatahtlikega oma elamusi ja kogemusi:

 •     osalen vabaühenduse üritusel, kus räägin oma tegevusest, kogemustest ja õppetundidest;
 •     kirjutan loo, mida vabaühendus saab kodulehel, trükistes või infolistides levitada;
 •     jagan vabaühendusega vabatahtlikust tööst tehtud fotosid.

    3. Soovi ja võimaluse korral sean end valmis uueks tegevuseks:

 •     jagan muljeid lähedaste ja sõpradega ning kuulan nende arvamusi ja soovitusi;
 •     alustan uuesti algusest.